Sjöassuransföreningen för Åland (Förening) [sv]

Sjöassuransföreningen för Åland (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Assuransförening med verksamhet på Åland. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
02/09/2020 09:17:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/539acc25-7a33-4e7a-a41e-805ecd54c768 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöassuransföreningen för Åland
Swedish

Description
Assuransförening med verksamhet på Åland.
Swedish

Establishment
1874

-Time
1874
Termination
1887

-Time
1887
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Initiativ till en åländsk assuransförening togs redan år 1865. De åländska fartyg som var försäkrade var främst assurerade i Åbo läns enskilda sjöassuransförening, som hade sin grund i de två assuransföreningar, en västfinsk och en östfinsk, som bildats år 1849 i Finland. Motståndet från främst lantmannahåll mot att försäkra fartygen var stort, många förlitade sig på det gamla systemet med andelsägande. Misstron mot stadens redare var också stort. Senaten fastställde slutligen år 1874 reglementet för "Sjöassuransföreningen på Åland" efter initiativ från Mariehamn med Nikolai Sittkoff i spetsen. Abraham Öhberg, föreståndare för Navigationsskolan i Mariehamn, blev verkställande direktör. Redarna fick själva bestämma hur stor del av fartyget som skulle försäkras, vanligt var att man enbart betalade premier för den del som man själv ägde vilket gjorde att vissa fartyg enbart var försäkrade till en liten del. På 1800-talet började stagnation och tillbakagång för den åländska föreningen p.g.a ihållande lågkonjunktur. Fartygsbyggen var inte längre lönsamma och redarna inte villiga att betala premier för de nybyggda fartygen. Den åländska bondeseglationens guldålder var över. 1887 upphörde föreningens verksamhet och det samma gällde sjöassuransföreningen i Åbo.

Swedish

-Other actor