af Sillén, Gustaf (1762 - 1825) [sv]

af Sillén, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:00
30/09/2023 00:10:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/53960082-1d63-44bd-a676-0fe0b847df28 | RDF/XML | JSON-LD
Name
af Sillén, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
af Sillén
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
07/03/1762
-Place reference
--Place
Death
09/02/1825 , , Långdunker [sv]

-Time
09/02/1825
-Place reference
, , Långdunker [sv]
--Place (text)
Långdunker
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Studentexamen.
Fortifikationen 1775, konduktör 1781, löjtnant 1792.
Gravyrstudier för Jean Eric Rehn.
FrKA 1780-1786, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1796.
Studier i Tyskland 1786-1788 och Italien 1788-1793 (stipendium av slottsbyggnadsmedlen 1786).

Verksamhet: Byggnads- och inredningsarkitekt, grafiker och tecknare.
Hovintendent 1796.

Andra uppdrag: Fortifikationsofficer, 1802 kaptens avsked.Resor: Tyskland 1786-1788, Italien 1788-1793.

Medlemskap: FrKA 1796, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, skattmästare 1816.

Egna skrifter: Dagböcker från studieresan och de närmast följande åren. (Fem band omfattande 1786-1802, i Uppsala universitetsbibliotek).

Verk ett urval:
Rosersbergs slott, ombyggnad och inredning, påbörjat 1797.
Uddevalla stadskyrka 1811.
Officersboställen.
Skisser, pennteckningar och laveringar, huvudsakligen arkitekturmotiv.
Representerad i bl a Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket, Nationalmuseum och Konstakademien.
Material i Arkitekturmuseet.

Swedish

Replaces
Sillén, Gustaf af (1762 - 1825)
Swedish

Reference
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nordisk familjebok.
Wollin, N G: Rosersberg, 1930; ibid Rosersberg (i Svenska slott och herresäten. Ny samling, 1932.
Swedish

Primus
1302

-Id
1302
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075666

-Id
011034075666
-System
DigitaltMuseum
Nationalmuseum (SE), Museum+
16275

-Id
16275
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
Editorial note
Swedish