Algots Varv (Skeppsvarv) [sv]

Algots Varv (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Varv med verksamhet i Mariehamn, Åland. [sv]
Type
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
02/09/2020 09:10:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5388b46f-42be-4d5a-838d-25c23ba33d2a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Algots Varv
Swedish

Alternative name
Alandia Yards
Swedish

Description
Varv med verksamhet i Mariehamn, Åland.
Swedish

Establishment
1942 Klinten (Ort/bebyggd plats) [sv], , Algot Johansson (Rederi) [sv] - Deprecated
Bygget påbörjades 1942.

-Time
1942
-Dating comment
Bygget påbörjades 1942.
Swedish

-Place reference
Klinten (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

--Place
-Established by
Termination
2007
Varvet såldes 1989 till Lundqvist-rederierna och Ålands landskapsstyrelse. Namnet Algots varv återtogs från 1998 fram till nedläggningen 2007.

-Time
2007
-Dating comment
Varvet såldes 1989 till Lundqvist-rederierna och Ålands landskapsstyrelse. Namnet Algots varv återtogs från 1998 fram till nedläggningen 2007.
Swedish
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Algots varv startade 1942 och var i första hand avsett för reparationer och underhåll av Algot Johanssons egna fartyg, så småningom skulle dock verksamheten komma att växa och omfatta arbete även med andra fartyg. Under 50- och 60-talen omfattade bolagets arbetsstyrka runt 70 personer. Efter 70-talets oljekris sålde Johanssons bolag Rederieaktiebolaget Sally två tredjedelar av sina aktier till VD Håkan Lindberg och ingenjör Claes Ekström. Den ekonomiska situationen var fortsatt svår och bolaget fick ytterligare flera ägare 1989 och döptes om till Alandia Yards. Den sista ägaren var Rederi AB Eckerö som tog beslut om nerläggning 2007. Varvsverksamheten på området finns kvar med reparationsvarv och slip och drivs av Ansgar Ab.

Swedish

-Other actor
-Other actor
-Other actor
Reference
Steinby, Ann Gerd: Rederiaktiebolaget Sally - en 50-årig åländsk redarsaga (2015)
Swedish