Zapffe, Peter Wessel (1899 - 1990) [no]

Other languages: Zapffe, Peter Wessel (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:30
08/06/2024 05:53:52
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/5367b7e3-162d-443c-9614-b1f2f7dc98b7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Zapffe, Peter Wessel
Norwegian bokmål

First name
Peter Wessel
Norwegian bokmål

Last name
Zapffe
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1899

-Time
1899
Death
1990

-Time
1990
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Forfatteren, filosofen, fjellklatreren og friluftsmannen Peter Wessel Zapffe
vokste opp i Tromsø som apotekersønn. Familien brukte fotografiet flittig for å dokumentere dagliglivet, så Peter Wessel fikk tidlig erfaring med fotografering. Han utviklet en spesiell interesse for dette bildemediet og eksperimenterte med estetiske landskapsbilder fra 1920-tallet og fremover. Senere tar han i bruk diapositiver for å fotografere landskaper slik han så dem, gjerne detaljer av blomster og landskapsformasjoner.
Peter Wessel Zappfe var en kort periode medlem av Oslo Kamera Klub (1921-22).

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Arkivet etter Zapffe, Nasjonalbiblioteket
Svinningen, Tone: Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! nr. 8, NFHF Oslo 2002
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3837

-Id
3837
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009377

-Id
021036009377
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål