Tilknytningspunkt [no]

Tilknytningspunkt (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]


URI
http://kulturnav.org/532ea621-c84f-4883-942c-12bc470f64e6 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Tilknytningspunkt
Norwegian bokmål

Definition
punkt i overføringsnettet der det foregår innmating eller uttak av kraft eller utveksling mellom nettselskap
Norwegian bokmål

Broader concept

     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål
-Text
Lovdata
Norwegian bokmål