Diriks, Christian Adolph (1775 - 1837) [no]

Other languages: Diriks, Christian Adolph (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Description
Christian Adolph Diriks (1775-1837) var en dansk jurist som ble byfogd i Larvik og sorenskriver i grevskapet i 1812. I kraft av sin stilling ble han byens utsending til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Han bodde knappe to år i Larvik. [no]
Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:25:43
25/05/2024 07:19:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5326b94b-7eeb-443e-9b89-5f6503e4d2fb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Diriks, Christian Adolph
Norwegian bokmål

First name
Christian
Norwegian bokmål

Middle name
Adolph
Norwegian bokmål

Last name
Diriks
Norwegian bokmål

Description
Christian Adolph Diriks (1775-1837) var en dansk jurist som ble byfogd i Larvik og sorenskriver i grevskapet i 1812. I kraft av sin stilling ble han byens utsending til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Han bodde knappe to år i Larvik.
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
11/11/1775 København (By) [no], , ,

-Time
11/11/1775
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål


Death
16/12/1837 Oslo (By) [no], , ,

-Time
16/12/1837
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Diriks var jurist og en dyktig administrator. På riksforsamlingen ble han straks valgt inn i konstitusjonskomiteen hvor han fikk vervet som sekretær.

Diriks var født og oppvokst i Danmark og først i en alder av 30 år kom han til Norge. Det er kanskje ikke så underlig at han under
riksforsamlingen kom til å tilhøre den delen av selvstendighetspartiet som på sikt ønsket gjenforening med Danmark. Diriks' danskvennlige holdning la imidlertid ingen demper på hans popularitet.

Norwegian bokmål

Occupation
embetsmann

-Occupation specification
embetsmann
Norwegian bokmål
-Text
Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P)
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773936
-Id
021038773936
-System
DigitaltMuseum