Schuwert, Eric (1908 - ) [sv]

Schuwert, Eric (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 15:37:35
04/04/2020 00:31:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5316a7ce-9db1-4578-a109-51b2890959c5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Schuwert, Eric
Swedish

First name
Eric
Swedish

Last name
Schuwert
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
27/12/1908

-Time
27/12/1908
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1935, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1939, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Cyrillus Johansson.
Egen verksamhet i Stockholm.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1510. Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Swedish

Primus
1016

-Id
1016
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077260
-Id
011034077260
-System
DigitaltMuseum