Osti, Henri (1826 - 1914) [sv]

Osti, Henri (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/09/2020 12:27:48
18/09/2021 03:58:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/52e7ff34-b261-463a-bb57-34c37b6732a2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Osti, Henri
Swedish

First name
Henri
Swedish

Last name
Osti
Swedish

Alternative name
Osti, Heinrich
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
19/03/1826 , , Berlin, Tyskland [sv]

-Time
19/03/1826
-Place reference
, , Berlin, Tyskland [sv]
--Place (text)
Berlin, Tyskland
Swedish
Death
03/12/1914

-Time
03/12/1914
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Henri Osti föddes i Berlin, Tyskland och utbildade sig vid Berlins konstakademi. Han hade ett konst-litografiskt tryckeri i staden, men blev tvungen att lämna det när han skulle in i det militära. Han kom tillbaka efter tre månader, men då var det slut med hans tryckeri.

Osti fick anbud från flera håll, exempelvis från S:t Petersburg, men valde när han var 26 år gammal, år 1852, att flytta till Sverige och Stockholm. Han bodde i Stockholm under åren 1852-1865. När Jaeger blev den dominerande fotografen där flyttade Osti till Uppsala. I Uppsala hade Osti samma framträdande roll, som den mer namnkunnige Johannes Jaeger hade i Stockholm. Osti var liksom Jaeger född i Berlin och hade precis som Jaeger en konstnärlig utbildning vid Berlings Konstakademi. Han började med att måla när han kom till Stockholm, men övergick snart till fotografi.

Sommaren 1859 placerade han sin verksamhet i Uppsala. I Stockholm var han också verksam. Han hade en fotografisk ateljé på Regeringsgatan 28 A. År 1865 flyttade han dock till Uppsala, där han var aktiv i nästan 50 år. Henri Ostis Fotografiateljé etablerades 1859 i Uppsala. Under sin livstid utförde Osti bland annat en molnatlas som år 1879 utgavs av professor Hildebrandsson. Osti vann under 1870-talet pris för sitt arbete, i Wien 1873 och 1875, i Uppsala 1874, i Philadelphia 1876 och i Paris 1878. År 1866 flyttade han till Uppsala och var under många år stadens ledande fotograf.

Hans negativ samling om 16 000 nr har räddats till Carolina Rediviva och bilderna bevaras på Uppsala universitetsbibliotek och utgör en bred dokumentation av både dåtidens stadsbebyggelse och stadens befolkning.

Swedish

-Specification
Ägare
Swedish

-Timespan
1959?
--Earliest time
1959?
Occupation
Photographer 1852 1865 , , Stockholms kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1852 1865

--Earliest time
1852
--Latest time
1865
-Place reference
, , Stockholms kommun [sv]
--Place (text)
Stockholms kommun
Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
Has established
1859? Uppsala (Kommun) [sv], , Kungsgatan, Uppsala, Uppland, Sverige [sv]
Uppgifter om 1859 respektive 1860 förekommer i olika texter.
Nationalencyklopedin, Heinrich Osti. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/heinrich-osti (hämtad 2016-12-27)

Reference
Kungl. bibliotekets porträttfotografregister
Swedish

Svenska Fotografen, Nr. 3, mars 1911 och nr. 48, december 1914
Swedish

Svenska Fotografen, nr 49, december 1914.
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish

-Text
Sur la classification des nuages employée á l'Observatoire météorologique d'Upsala. 1879. (Publikation)
Swedish
-Text
Den svenska fotografins historia: 1840-1940. 1983. (Bonnier Fakta; ISBN 91-34-50314-5)
Swedish
-Text
Heinrich Osti. http://www.ne.se/heinrich-osti, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-06-12.
Swedish
NFR
5302

-Id
5302
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035593354

-Id
021035593354
-System
DigitaltMuseum
Carlotta-SMVK
3247962

-Id
3247962
-System
Carlotta-SMVK
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish