Dietrichson, Julie Marie (1874 - 1940) [no]

Dietrichson, Julie Marie (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:15:50
21/05/2022 01:27:47
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/52b0e1c6-b28e-4726-8c2e-eee6d352811a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dietrichson, Julie Marie
Norwegian bokmål

First name
Julie Marie
Norwegian bokmål

Last name
Dietrichson
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1874

-Time
1874
Death
1940

-Time
1940
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 08.07.1874 - død 28.10.1940
Født på Stord. Datter av David Gabriel Philip D. (23.5.1837-23.4.1882) og Marie Katharine Thomle (22.2.1843-), søster av Gabrielle Marie D.(se denne), ble etter hennes død i 1904 g. m. svogeren Arne Omsted (27 11.1868-). Noen få bilder med signaturen "Marie Dietrichson" i Gamle Bergen Museum. Ble kalt "Marie". Etterfulgte søsteren Gabrielle Marie som fotograf. Sto oppført som fotograf i år 1900. Flyttet fra Stord i 1904-05

Virkested:
1900 ca-1905 ca: Stord

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Tore Lande Moe, Sunnhordland Folkemuseum. Skjema sept. 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
450

-Id
450
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005563

-Id
021036005563
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
87642EFB-66F2-4199-B3EB-5B1A6DCC7086

-Id
87642EFB-66F2-4199-B3EB-5B1A6DCC7086
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål