Järnvägsmuseiföreningen Jämtland (Förening) [sv]

Other languages: Järnvägsmuseiföreningen Jämtland (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:19:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/528b2ffb-f9c1-426c-aa92-ac9ee3f39b90 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Järnvägsmuseiföreningen Jämtland
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place
DigitaltMuseum
021166439104
-Id
021166439104
-System
DigitaltMuseum