Palmcrantz, Carl Helge Julius (1842 - 1880) [sv]

Palmcrantz, Carl Helge Julius (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Carl Helge Julius Palmcrantz (1842-1880) var en mångsidig uppfinnare. Han konstruerade en mekanisk räknemaskin, en cykel och en slåttermaskin. Kulsprutan som han utvecklade gjorde honom förmögen. Företaget som Helge Palmcrantz grundade, AB Palmcrantz & Co, blev en av dåtidens största svenska industrier. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/02/2017 08:43:55
16/10/2021 10:26:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5270eef9-5675-430b-98ff-41c3ebf9855a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Palmcrantz, Carl Helge Julius
Swedish

First name
Carl
Swedish

Middle name
Julius Helge
Swedish

Last name
Palmcrantz
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish
Description
Carl Helge Julius Palmcrantz (1842-1880) var en mångsidig uppfinnare. Han konstruerade en mekanisk räknemaskin, en cykel och en slåttermaskin. Kulsprutan som han utvecklade gjorde honom förmögen. Företaget som Helge Palmcrantz grundade, AB Palmcrantz & Co, blev en av dåtidens största svenska industrier.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1842

-Time
1842
Death
1880

-Time
1880
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Carl Helge Julius Palmcrantz föddes 1842 i Hammerdal i Jämtland. Hans mor hette Lovisa Ulrika Nordenmark. Hans far var Per Gustaf Palmcrantz, kaptenen vid Jämtlands fältjägarregemente.

Han växte upp i Vigge och studerade på gymnasiet i Östersund. Efter att ha tagit studenten flyttade han till Stockholm för att studera vid Teknologiska Institutet (dagens Kungliga Tekniska högskolan). Enligt vissa uppgifter var Helge Palmcrantz en av initiativtagarna till humortidningen Blandaren som grundades 1863 och ges ut än idag.

När Helge Palmcrantz var klar med sina studier ville han arbeta med ny teknik och utveckla sina idéer. Han reste till USA för att lära sig mer om dess industri. Under sin tid i USA fick han bland annat träffa propellerns uppfinnare John Ericsson. Efter hemkomsten startade han en verkstad på Wollmar Yxkullsgatan i Stockholm, som senare flyttades till Döbelnsgatan.
Helge Palmcrantz uppfann en mekanisk räknemaskin för addition och multiplikation och konstruerade en ny sorts energisparande cykel. Han tog också fram en slåttermaskin, ett redskap som slår gräs och sädesslag för att producera hö eller ensilage. 1873 fick han dessutom patent på en handdriven flerpipig kulspruta. Palmcrantz´ kulsprutor och slåttermaskiner tillverkades i stor skala på en fabrik som Helge Palmcrantz grundade på Kungsholmen i Stockholm. Företaget AB Palmcrantz & Co kom att utvecklas till en av dåtidens största svenska industrier. Som företagsledare var Helge Palmcrantz också en föregångare vad gäller bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. På den Palmcrantzka fabriken hade arbetarna rätt till övertidsersättning och sjuklön. I slutet av 1800-talet var detta väldigt ovanligt.

1875 fick han kontakt med uppfinnaren och industrimannen Thorsten Nordenfelt (1842-1920) som började sälja Helge Palmcrantz´ kulsprutor i England. Det engelska företaget fick namnet Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited. Konkurrensen med andra företag som tillverkade kulsprutor, exempelvis det amerikanska Gatling, var mycket hård. Nordenfelt övertalade Helge Palmcrantz att öka kalibern på sina kulsprutor. Detta gjorde att Palmcrantz´ kulsprutor blev en stor succé och Helge Palmcrantz blev mycket förmögen.

Helge Palmcrantz avled 1880, endast 38 år gammal. Efter hans död fortsatte hans svåger Theodor Winborg driva fabriken på Kungsholmen och Thorsten Nordenfelt vidareutvecklade Helge Palmcrantz´ kulsprutor i England.

Text: Alexandra Selivanova

Swedish

-Text
Dahlänger, Ingemar (1963). Helge Palmcrantz 1842-1880: ingenjör, uppfinnare. Östersund: Bokmalen
Swedish
DigitaltMuseum
021036797133
-Id
021036797133
-System
DigitaltMuseum