autenticitet [sv]

Other languages: autenticitet (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:06:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5219d5d3-9b0f-43d2-97e5-123444284aa2 | RDF/XML | JSON-LD
Label
autenticitet
Swedish

Alternative label
äkthet
Swedish

Definition
egenskap som styrker vad informationen är, dess skapare och tidpunkt
Swedish

See also (internal)
Swedish

Notation
Information kan styrkas genom att påvisa att den a) är vad den utger sig för att vara, b) har skapats eller skickats av den aktör som uppges ha skapat eller skickat den, c) har skapats eller skickats vid den tidpunkt som uppges. Autenticitet kopplas till bevis, till exempel namnteckningar, elektroniska signaturer, stämplar och andra former av bestyrkanden. Då det vid långsiktigt digitalt bevarande kan vara svårt att erbjuda fullständigt säkra bevis talas det om att genomföra olika åtgärder som samlat skapar tilltro till autenticiteten. Det kan också noteras att i autenticiteten inte ligger att informationen då den skapades behöver ha varit sann.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams termlista
Swedish
-Text
Svenska Institutet för Standarder, Dokumentation – Hantering av verksamhetsinformation – Del 1: Grunder och principer (ISO 15489-1:2016, IDT)
Swedish
-Text
Svenska Institutet för Standarder, Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018)
Swedish
-Text
Svenska Institutet för Standarder, Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (ISO 14721:2012, IDT)
Swedish