Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:53
16/10/2021 08:28:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/520cc992-3497-4c01-8530-1b530365437c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jacobsson, Jan
Swedish

First name
Jan
Swedish

Last name
Jacobsson
Swedish

Alternative name
Jacobsson, Janne
Swedish

Title
Varvsförman

-Title
Varvsförman
Swedish
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Janne Jacobsson arbetade som varvsförman på Ängholmens båtvarv i början av 1900-talet. Han ritade Stjärnbåten och en del mindre skärgårdskryssare.

Swedish

Has constructed
Reference
Thelander, Per; Alla våra skärgårdskryssare
Swedish

DigitaltMuseum
021035593942
-Id
021035593942
-System
DigitaltMuseum