With, Hedley (1870 - 1898) [no]

With, Hedley (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:37:13
01/10/2022 01:54:13
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/51d750e2-614a-43db-a4aa-5ac81b1361f8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
With, Hedley
Norwegian bokmål

First name
Hedley
Norwegian bokmål

Last name
With
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1870

-Time
1870
Death
1898

-Time
1898
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Fotograferte under forskjellige adresser i Tromsø, bl.a. forsøkte han seg med fotograftelt i Storgaten noen uker hver sommer. I 1895 kjøpte han det atelieret som Jørgen E. Wickstrøm hadde startet ca.1860-65, men drev det bare til 1897, da han solgte det til Chr. Hansen som drev det frem til 1935. Da overtok hans datter Signe Johanne Følstad med ektefellen Gunnar F. og i 1976 ble det overtatt av deres sønn Knut F.

Virkested:
1890-1897: Tromsø

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Eilertsen, Roar (red.): Billeder fra gamle Tromsø, 1978
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3064

-Id
3064
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009338

-Id
021036009338
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål