Brundtland, Gro Harlem (1939 - ) [no]

Other languages: Brundtland, Gro Harlem (norwegian bokmål)

Statsminstre (Riksarkivet) [no]

Description
Gro Harlem Brundtland, norsk lege og politiker fra Arbeiderpartiet. Statsminister i tre perioder, først i 1981, så fra 1986 til 89 og fra 1990 til 96. Brundtland, mest kjent som Gro, var Norges første kvinnelige statsminister og første kvinnelige leder av Arbeiderpartiet.. [no]
Dataset owner
Riksarkivet (Arkiv) [no] owns the information on this page
Contact information
olemyh@arkivverket.no [no]
Last changed
12/01/2024 10:17:19
02/03/2024 05:07:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5149180a-849b-4cba-847a-b6540af38253 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brundtland, Gro Harlem
Norwegian bokmål

First name
Gro Harlem
Norwegian bokmål

Last name
Brundtland
Norwegian bokmål

Title
Statsminister

-Title
Statsminister
Norwegian bokmål
Description
Gro Harlem Brundtland, norsk lege og politiker fra Arbeiderpartiet. Statsminister i tre perioder, først i 1981, så fra 1986 til 89 og fra 1990 til 96. Brundtland, mest kjent som Gro, var Norges første kvinnelige statsminister og første kvinnelige leder av Arbeiderpartiet..
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

Birth
1939

-Time
1939
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

norsk lege og politiker fra Arbeiderpartiet. Statsminister i tre perioder, først i 1981, så fra 1986 til 89 og fra 1990 til 96. Brundtland, mest kjent som Gro, var Norges første kvinnelige statsminister og første kvinnelige leder av Arbeiderpartiet.MedisinCand.med. 1963 og Master of Public Health ved Harvard University, USA, 1965. Assistentlege i Helsedirektoratet 1966–68, assisterende overlege ved Oslo Helseråd 1968–74.PolitikkStortingsrepresentant fra Oslo 1977–97, leder av utenrikskomiteen 1980–81 og 1989–90.Leder for Arbeiderpartiets Stortingsgruppe 1981–86 og 1989–90.Nestleder i Arbeiderpartiet 1975–81, leder 1981–92. Miljøvernminister 1974–79.Statsminister 4. feb. – 14. okt. 1981, 9. mai 1986 – 16. okt. 1989 og 3. nov. 1990–25. okt. 1996.Brundtland trådte 1974 inn på den politiske arena som en myndig og handlekraftig miljøvernminister. 1981 ble hun Norges første kvinnelige statsminister da Odvar Nordli gikk av, men måtte gå av etter valgnederlaget samme år.Da hun utnevnte sin neste regjering i 1986, var åtte av de 18 statsrådene kvinner – noe som var en verdenssensasjon og la føringer for alle senere regjeringsdannelser.Den nye regjeringen strammet inn den økonomiske politikken, noe som blant annet førte til lavere prisstigning, men høyere rente og arbeidsledighet.Regjeringen måtte gå av etter valgnederlaget 1989, men Brundtland dannet sin tredje regjering etter Syse-regjeringens sammenbrudd 1990.I 1990-årene var den økonomiske utviklingen gunstig, med rentenedgang og lavere arbeidsledighet. Samtidig ble regjeringen kritisert for unnfallenhet blant annet i helsepolitikken og miljøpolitikken.Brundtlands personlige posisjon og autoritet var hele tiden sterk, trass i valgnederlag blant annet ved folkeavstemningen om EU i 1994. Brundtland trakk seg frivillig tilbake som statsminister 1996 og gikk ut av Stortinget 1997.Miljø og helseLeder av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 1983–87. 1998–2003 generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO). Brundtland har gitt ut to bøker, Mitt liv (1997) og Dramatiske år (1998).Som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon var hun blant annet opptatt av forbruksvaner med vekt på redusert inntak av tobakk, salt og sukker.Gro Harlem Brundtland er datter av Gudmund Harlem og søster til Hanne Harlem.

Norwegian bokmål

Reference
Store norske leksikon
Norwegian bokmål

Web reference
SNL
Norwegian bokmål

-Text
SNL
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021036009673
-Id
021036009673
-System
DigitaltMuseum