Skøien, Marthinius (1849 - 1943) [no]

Skøien, Marthinius (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/02/2019 11:13:47
21/11/2020 05:00:54
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/513069c9-d1f2-4306-8ca4-f94e1d64aa6c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skøien, Marthinius
Norwegian bokmål

First name
Marthinius
Norwegian bokmål

Last name
Skøien
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1849

-Time
1849
Death
1943

-Time
1943
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født på Gran på Hadeland, død i V. Aker 03.03.1916. Gift 1875 med Joron Hagen fra Røldal, de fikk 4 barn som alle ble født på Skøienlund. Dro tidlig til Christiania for å lære om fotografering. Muligens dro han også til utlandet for å lære enda mer. Fotograferte i Christiania med skiftende adresser, Olav Ryes Plass 12 (1887), Frognergd. 25a (1888), Skøienlund (Adamstuen), Ullevaalsveien 86/senere 102b (kjøpt 1896 for kr. 3750), også i Lofthus. På Skøienlund lot han et stort atelier bygge på huset. Her utførte han alt fremkallingsarbeidet selv. Fikk premier på utstillinger i inn- og utland. Fotograferte en serie landskapsbilder på minst 234 stk. som ble solgt gjennom bokhandlerne og var beregnet på turister, hadde et stort utstillingsvindu på Karl Johan hvor han stilte ut disse bildene. Hadde dessuten egne store album på alle de store turisthotellene hvor han hadde vært innom. Var den første som anla et lystrykkeri i Norge. Han må ha fotografert avvekslende i Christiania og Lofthus, det finnes daterte bilder fra Lofthus fra 1883. Han overtok også B. Schrøders plater fra Lofthus. I 1971 ble platene reddet av Josef Lutro, som fant dem hos den skomakeren Skøien hadde losjert hos og fikk dem plassert i Hardanger Folkemuseum i Utne. Den yngste datteren, Joron Margaretha ble boende på Adamstuen som gift. Hun tok hånd om alt Skøiens utstyr og alle glassplatene. I 1955 ga hun platene til Riksantikvaren og selve fotoutstyret til Norsk Folkemuseum. Marthinius Skøien er også representert i billedsamlingen ved Norsk sjøfartsmuseum, Oslo.

Virkested:
1880 -1910: Lofthus i Hardanger
1880 -1910: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Brev av 16.08.1987 til SFFR fra Kirsten Sperre
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Hamre, Trond B.: Landskapsfotograf Marthinius Skøien, Årbok for Valdres, 1986
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2027

-Id
2027
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008662

-Id
021036008662
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål