Behandling (A.1.19) [no]

Other languages: Behandling (A.1.19) (norwegian bokmål), Behandling (A.1.19) (swedish)

Feltkatalogen [no]

Description

Termene i datasettet er begreper som brukes til å beskrive ulike behandlinger og prosesser i en konserveringsbehandling. Datasettet inneholder termer fra Feltkatalogen (2002) og listen er tilgjengelig i Primus konserveringsmoduler, behandling. Datasettet videreutvikles og berikes i KulturNav. Er du interessert i å bidra kan du kontakte datasettets administratorer. [no]

Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) og Ragnhild Dannevig (ragnhild.dannevig@norskfolkemuseum.no) [no]
15/09/2023 07:12:07
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/50e88919-8b9e-4a23-88e5-dd230a321380
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 112 hits.
Name
Behandling (A.1.19)
Norwegian bokmål

Behandling (A.1.19)
Swedish

Description
Termene i datasettet er begreper som brukes til å beskrive ulike behandlinger og prosesser i en konserveringsbehandling. Datasettet inneholder termer fra Feltkatalogen (2002) og listen er tilgjengelig i Primus konserveringsmoduler, behandling. Datasettet videreutvikles og berikes i KulturNav. Er du interessert i å bidra kan du kontakte datasettets administratorer.
Norwegian bokmål

Code
A.1.19
Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Norwegian bokmål

Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) og Ragnhild Dannevig (ragnhild.dannevig@norskfolkemuseum.no)
Norwegian bokmål