1420 OPPEGAARD (Poståpneri) [no]

1420 OPPEGAARD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:05:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/50cdd963-48de-4754-8919-fd4ff238168a | RDF/XML | JSON-LD
Name
1420 OPPEGAARD
Norwegian bokmål

Alternative name
OPPEGAARD
Norwegian bokmål

Establishment
15/07/1870 Oppegård (Historisk kommune) [no], ,

-Time
15/07/1870
-Place reference
Oppegård (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/01/1996

-Time
31/01/1996
Code
1420
Type
Norwegian bokmål

History

OPPEGAARD poståpneri, i annex til Næsodden prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet den 15.7.1870. Sirk. 11, 8.6.1870.

Navnet ble fra 1.9.1882 til BAALERUD. Sirk. 13, 24.8.1882.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet BÅLERUD.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til BÅRDRUD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Posten til/fra Oppegård (senere Baalerud) ble utvekslet på Oppegaard jernbanestasjon -- der det ble opprettet poståpneri den 1.2.1879, se denne -- 2 ganger ukentlig eller etter nærmere ordre.

Navnet BÅRDRUD ble fra 1.5.1929 endret til SVARTSKOG (under Oslo postkontor). Sirk. 14, 24.4.1929.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt.

Tildelt postnr 1420 fra 18.3.1968.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Etter ny omorganisering av Oslo postdistrikt fra 1.1.1989 ble postkontoret lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1420 SVARTSKOG, i Ski postområde, ble lagt ned fra 1.2.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 16.1.1996.

Ifølge "Norske Filatelistika" hadde Oppegaard neppe noe datostempel. Baalerud fikk trolig tilsendt datostempel av 2-rings vanlig type i 1887.

(1420)
Poståpnere/styrere:
J. Haslum 15.7.1870.
August Nilssen 1.10.1874.
Kirkesanger Ole Halvorsen Jørgensborg 1.3.1881 (f.1853). (I skolehuset.)
Poståpnertjenesten ble antakelig dekket av vikarer fra 1927.
Overtatt av Telegrafverket fra 1.2.1929.
Kjøpm. Kjell Alfred Nyborg overtok som poståpner og styrer av telegrafstasjonen på kontrakt fra 2.9.1949, fast tilsatt poståpner fra 1.7.1952 (f.1922).
Ingerid Fjermeros 1.9.1965, fast 15.10.1965 (f.1933).
Postbetj. Anny Britt Larsen 1.5.1975 (f.1940).
Poststyrer (vikar) Kjell Bjørseth fra 1.7.1994.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1886 1908 1913 1917
Spd. 12
Kr 64 100 150 200

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/07/1870 31/01/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/07/1870 31/01/1996
--Earliest time
15/07/1870
--Latest time
31/01/1996
Related to
BAALERUD [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166440445

-Id
021166440445
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål