6214 Nytt NORDDALEN (Poståpneri) [no]

6214 Nytt NORDDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
29/08/2018 14:41:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/50b8e353-0b3f-440d-9934-a3db2c17c1f9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6214 Nytt NORDDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
Nytt NORDDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
23/02/1859
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1998

-Time
31/08/1998
Code
6214
Type
Norwegian bokmål

History

Nytt NORDDALEN poståpneri, i Norddal prestegjeld, Søndmør fogderi, under Aalesund postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 1.9. og 22.12.1858 samt 23.2.1859, med virksomhet fra 15.4.1859. Sirk. 8, 31.3.1859.
Navnet på tidligere Norddalen poståpneri ble 1.1.1859 endret til SUNDELVEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NORDDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1957 lagt under Stranda postktr. Sirk. 9, 18.3.1957.

Fra 1.10.1971 igjen overført til Ålesund postktr. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6214 NORDDAL ble nedlagt fra 1.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 10.7.1998 og Sirk. 15, 13.8.1998.

Poståpneriet fikk tildelt datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6214)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Iver Høeg Krohn 15.4.1859 (f. 1836).
Gårdbr. Iver I. Krohn 1.5.1913 (f. 1863).
Tlf.best. Iver Krohn kst. 1.10.1928 (f. 1893). Hadde tj.fri fra 1.10.1955 (u.lønn) med vikarer.
Ds.eksp. Lars Storås kst. 1.12.1961 (f. 1910).
Inger Karin Melchior kst. 1.7.1977.
Posteksp. Trond Hasfjord 1.4.1981 (f. 1960).
Posteksp. Audun Olav Harjo 1.7.1982 (f. 1956).
Ingrid Storås 17.8.1987.

De først årlige poståpnerlønninger:

1859 1869 1902 1908 1917
Spd. 12 24
Kr 150 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/02/1859 31/08/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/02/1859 31/08/1998
--Earliest time
23/02/1859
--Latest time
31/08/1998
DigitaltMuseum
021166442442

-Id
021166442442
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål