2170 FENSTAD (Poståpneri) [no]

2170 FENSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/50b33964-56b4-4807-a4df-bd6ef4742c90 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2170 FENSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
FENSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
09/06/1863

-Time
09/06/1863
Termination
30/06/1997

-Time
30/06/1997
Code
2170
Type
Norwegian bokmål

History

FENSTAD poståpneri, i Næs prestegjeld, Øvre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.6.1863, med virksomhet fra 1.7.1863 og med to ganger ukentlig bipostrute mellom Fenstad poståpneri og Aarnæs jernbanestasjon og poståpneriet på (Vormsund) Næs på Romerige. Sirk. 14, 4.6.1863.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Eidsvoll postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2170 FENSTAD ble fra 1.7.1997 flyttet til og opererer som filial hos dagligvareforretningen Joker. Kilde: Avisa Raumnes 1.7.1997.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1871 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2170)
Poståpnere/styrere:
Landh. Albert Bøhn 1.7.1863.
Gårdbr. og landh. Martin Engebretsen Rolstad 1.3.1974 (f. 1842). (På gården Rolstad.)
Ingebret Rolstad 14.10.1918 (f. 1894).
Landh. Sigurd Rolstad 15.1.1927 (f. 1898).
Kari Tove Zachariassen kst. 1.11.1968 (f. 1947).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1863 1864 1875 1883 1909 1912 1913 1917
Spd. 8 12 20
Kr 150 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen da.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 09/06/1863 30/06/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
09/06/1863 30/06/1997
--Earliest time
09/06/1863
--Latest time
30/06/1997
DigitaltMuseum
021166440673

-Id
021166440673
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål