Kossegården [no]

Kossegården (norwegian bokmål)

Bygninger (Vestfoldmuseene) [no]

Description
Kossegården er en bygård i Tønsberg sentrum. Den har adresse Storgaten 55, og ligger ved siden av Tønsberg domkirke. Gården har fått navn etter familien Koss, som eide den i perioden 1861-1906. Bygningen er oppført i tre i klassisistisk stil. Bygården inneholder per i dag et antall leiligheter. [no]
Dataset owner
Vestfoldmuseene (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
08/02/2021 13:17:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/50aa4f62-b7d4-4084-9c39-73ce9c8c8dab | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kossegården
Norwegian bokmål

Description
Kossegården er en bygård i Tønsberg sentrum. Den har adresse Storgaten 55, og ligger ved siden av Tønsberg domkirke. Gården har fått navn etter familien Koss, som eide den i perioden 1861-1906. Bygningen er oppført i tre i klassisistisk stil. Bygården inneholder per i dag et antall leiligheter.
Norwegian bokmål

History

Kossegården besto opprinnelig av flere eiendommer og bygninger. Det var grosserer Johan Friedrich Riis Henne som kjøpte opp og slo sammen de ulike eiendommene som komplekset besto av. Dagens bygning er oppført i første tiår av 1800-tallet. Grosserer Henne gikk falitt og døde i 1818. Gården ble da solgt på tvangsauksjon. Kjøpmann Christoffer Seeberg kjøpte gården i 1823. Han drev tobakkspinneri i bakgården og brennevinsbrenneri i kjelleren. Han hadde også stall, fjøs og lager i bakgården. Ut mot gaten var det krambod. I perioden 1846-61 ble gården eid av skipsreder Peter Tschudi, mens Byfogd Peter Koss og senere hans sønn sakfører Peter Christian Falch Koss eide gården fra 1861-1906. Senere eiere har brukt eiendommen som leiegård. Tønsberg kommune overtok eiendommen i 1967, og i 2014 ble Kossegården solgt til et privat eiendomsfirma.

Det skal visstnok være flere spøkelser som går igjen i Kossegården. Av de mest kjente er den myndige damen Gribenille, som etter sigende skal har slått ihjel sin mann i forbindelse med en krangel. Nå går hun igjen for å advare andre kvinner om ikke å gi etter for trangen til alltid å ha det siste ordet.

Stakkars Jochum må også nevnes. Han var en av byens fyllefanter, men snill, godhjertet og fullstendig harmløs. En gang i julen ble han påtruffet sovende utenfor et av byens hus av vekter Truls. Han ble da tatt med til arresten. Der var det imidlertid fullt, og han ble da stengt inne i kjelleren i Kossegården. Vekteren og arrestforvalteren gikk så hjem for å feire jul, og glemte hele Jochum. Ut på nyåret ble han funnet kald og stiv. Det sies at han ble trillet til kirkegården i en brennevinstønne. Hendelsen vakte en viss oppsikt, og soknepresten nevnte i sin neste søndagspreken at "en viss glemsomhet kanskje vil gå igjen i byens samvittighet for noen tid".

Norwegian bokmål

Geodata
59.26967, 10.40377, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.26967
-Longitude (Easting)
10.40377
Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Kossegården på Wikipedia
Norwegian bokmål
-Text
Skrift i serien "Gamle Tønsberg" om Storgaten 55
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål
-Text
Artikkel i Tønsbergs Blad
Norwegian bokmål