Retzius, Gustaf (1842 - 1919) [sv]

Retzius, Gustaf (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gustaf Retzius var läkare, anatom, antropolog och tidningsman. Professor i histologi och anatomi vid Karolinska institutet 1877-90. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2019 08:56:34
13/08/2022 04:42:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5087cc89-17f0-48dc-b55c-9dbc1165ceb5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Retzius, Gustaf
Swedish

First name
Magnus Gustaf
Swedish

Last name
Retzius
Swedish

Title
anatom

-Title
anatom
Swedish
antropolog

-Title
antropolog
Swedish
tidningsman

-Title
tidningsman
Swedish
Description
Gustaf Retzius var läkare, anatom, antropolog och tidningsman. Professor i histologi och anatomi vid Karolinska institutet 1877-90.
Swedish

Wikipedia

Birth
1842

-Time
1842
Death
1919

-Time
1919
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Spanish

Norwegian nynorsk
Biography

Gustaf Retzius var läkare, anatom, antropolog och tidningsman. Professor i histologi och anatomi vid Karolinska institutet 1877-90. Ledamot av Svenska Akademin från 1901.Tillsammans med hustrun Anna Hierta-Retzius ägde R. 1884-1907 Aftonbladet. Åren 1884-87 var R. chefredaktör för tidningen, som under hans ledning blev alltmer konservativ i kulturfrågor. Tillsammans med hustrun gjorde R. omfattande donationer. R. gav även ut skönlitterära arbeten. Postumt utkom "Biografiska anteckningar och minnen" (1-2, 1933-48). /US Gustaf Retzius var son till Anders Retzius.

Swedish

Carlotta-SMVK
1014954

-Id
1014954
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461970
-Id
021037461970
-System
DigitaltMuseum