Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Other languages: Fotografregisteret (Norge) (norwegian bokmål)

Person

Description

Fotografregisteret gir en oversikt over fotografer som har sine bilder representert i norske kulturinstitusjoner.
Registeret er en videreutvikling av innholdet i Susanne Bonges bok "Eldre norske fotografer: Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920", (UBB 1980) og senere arbeid på feltet, først ved Sekretariatet for fotoregistrering (1977-1997). Fra 2004 har oppdateringer og nye innførsler vært en oppgave for det nasjonale fotomuseet Preus museum, i samarbeid med Det nasjonale nett...

Fotografregisteret gir en oversikt over fotografer som har sine bilder representert i norske kulturinstitusjoner.
Registeret er en videreutvikling av innholdet i Susanne Bonges bok "Eldre norske fotografer: Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920", (UBB 1980) og senere arbeid på feltet, først ved Sekretariatet for fotoregistrering (1977-1997). Fra 2004 har oppdateringer og nye innførsler vært en oppgave for det nasjonale fotomuseet Preus museum, i samarbeid med Det nasjonale nettverket for fotografi. [no]

Dataset
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
08/06/2024 02:30:53
15/07/2024 07:35:25
In operation
Status
DigitaltMuseum
Purpose

Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som er representert med bilder i norske kulturinstitusjoner. Ved å ha en sentralisert liste med en tilknyttet redaksjon, vil man sikre oppdatert og kvalitetssikret informasjon for de institusjoner som tar i bruk datasettet.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis...

Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som er representert med bilder i norske kulturinstitusjoner. Ved å ha en sentralisert liste med en tilknyttet redaksjon, vil man sikre oppdatert og kvalitetssikret informasjon for de institusjoner som tar i bruk datasettet.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å bli fjernet om du står oppført i Fotografregisteret, så kan du ta kontakt med post@preusmuseum.no. [no]


URI
http://kulturnav.org/508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2
Download
Login/register to download the dataset content
4881 to 4900 of 5100 hits.
Name
Fotografregisteret (Norge)
Norwegian bokmål

Description
Fotografregisteret gir en oversikt over fotografer som har sine bilder representert i norske kulturinstitusjoner.
Registeret er en videreutvikling av innholdet i Susanne Bonges bok "Eldre norske fotografer: Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920", (UBB 1980) og senere arbeid på feltet, først ved Sekretariatet for fotoregistrering (1977-1997). Fra 2004 har oppdateringer og nye innførsler vært en oppgave for det nasjonale fotomuseet Preus museum, i samarbeid med Det nasjonale nettverket for fotografi.
Norwegian bokmål

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Purpose
Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som er representert med bilder i norske kulturinstitusjoner. Ved å ha en sentralisert liste med en tilknyttet redaksjon, vil man sikre oppdatert og kvalitetssikret informasjon for de institusjoner som tar i bruk datasettet.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å bli fjernet om du står oppført i Fotografregisteret, så kan du ta kontakt med post@preusmuseum.no.
Norwegian bokmål

Dataset owner
Norwegian bokmål