Skulptur, rekke av multipler - Deprecated

Skulptur, rekke av multipler (norwegian bokmål), Skulptur, serie av multipler (swedish), Skulpturserie (norwegian nynorsk)

Grupperingstype (A.2.1.B) [no]

Last changed
15/09/2021 09:27:12
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Label
Skulptur, rekke av multipler
Norwegian bokmål

Skulptur, serie av multipler
Swedish

Skulptur, rekke av multipler
All languages

Skulpturserie
Norwegian nynorsk

Change note

Arkivert ved revisjon 24.06.2021 - ref. Prosjekt nasjonale datasett.

Norwegian bokmål