Terra Nova (Varv) [sv]

Other languages: Terra Nova (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:18:56
01/06/2024 06:33:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4ff9c0bb-568e-40b7-864d-0e57c2fd7b69 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Terra Nova
Swedish

Description
Fartygsvarv
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1716

-Time
1716
Termination
1819

-Time
1819
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Terra Nova varvet anlades 1716 av Abraham Grill på mark utfylld i Ladugårdsviken öster om Grev Magnigatans, varav namnet Terra Nova = Nytt land.På Terra Nova byggde nio stycken ostindiefarare. Varvet såldes 1782 av handelshuset Grill till andra intressenter. Platsen inköptes för andra ändamål av Kronan år 1819.

Swedish

Owned by
Grill, Abraham

-Owner (text)
Grill, Abraham
Swedish
Reference
Zethelius, Gustaf A; Stockholms-varven under 1700-talet. Sjöhistorisk årsbok 1955-1956.
Swedish

DigitaltMuseum
021166454793
-Id
021166454793
-System
DigitaltMuseum