4175 UBØSUND (Brevhus) [no]

4175 UBØSUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4ff6f2ad-9210-4013-827f-dc49b3f749c1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4175 UBØSUND
Norwegian bokmål

Alternative name
UBØSUND
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/09/1909
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1980

-Time
31/03/1980
Code
4175
Type
Norwegian bokmål

History

UBØSUND brevhus, i Sjerneø herred, Stavanger amt, under Stavanger postkontor, ble opprettet den 1.9.1909.

Navnet ble fra 1910 endret til AUBØSUND.

Brevhuset AUBØSUND ble nedlagt fra 1.10.1916 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 117.

Brevhusstyrere:
Fru Karen Vik 1.9.1909.
Landh. Hartvig Næsheim 1.4.1910.
Thorstein Tjeldtvik 1.4.1913. (Senere poståpner.)

AUBØSUND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Sjernerø herred, Stavanger amt, under Stavanger postkontor, ble underholdt fra 1.10.1916 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 49, 22.9.1916.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av
postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4175 AUBØSUND postkontor C, under Stavanger postkontor, ble lagt ned fra 1.4.1980. Ny postadresse: 4170 SJERNARØY. Sirk. 7, 25.2.1980..

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(4175)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Thorstein Tjeltvik 1.10.1916.
Handelsm. Olaf Furre midlertidig kst. i 1919.
Handelsm. Oluf Vestersø 1.5.1920.
Gunnar Sjursen Molven 1.7.1925.
Landh. Johan Bernhard Jonassen Murdal kst. 16.8.1929 (født 1889, død 1949).
Georgia Murdal midlertidig fra 1.6.1949.
Sverre Halsne 1.12.1949 (f. 1913).

Poståpneren var antakelig ulønnet av Postverket til 1918, da årlig lønn ble satt til kr 225,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/09/1909 31/03/1980

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/09/1909 31/03/1980
--Earliest time
01/09/1909
--Latest time
31/03/1980
DigitaltMuseum
021166441468

-Id
021166441468
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål