Resignation Place holder

Oppsigelse (norwegian bokmål), Oppseiing (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:02
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/oppsigelse
Label
Resignation
English

Oppsigelse
Norwegian bokmål

Oppseiing
Norwegian nynorsk

Not used label
Avskjed
Norwegian bokmål

Avskil
Norwegian nynorsk

Overflødig
Norwegian nynorsk

Overtallig
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Employment
English

Note
Oppsigelse er den vanligste måten å avslutte et arbeidsforhold på. Det finnes faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje. Disse reglene finner man i arbeidsmiljøloven.
Norwegian bokmål

Oppseiing er den vanlegaste måten å avslutte eit arbeidsforhold på. Det finnast faste reglar for korleis ei oppseeing skal skje. Desse reglane finn ein i arbeidsmiljølova.
Norwegian nynorsk