Grønneberg, Anders Hansen (1779 - 1819) [no]

Other languages: Grønneberg, Anders Hansen (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:53:23
01/06/2024 07:07:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4fa787ae-6f0e-4d17-84b7-d9ea0dd3cd7f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Grønneberg, Anders Hansen
Norwegian bokmål

First name
Anders
Norwegian bokmål

Middle name
Hansen
Norwegian bokmål

Last name
Grønneberg
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
1779

-Time
1779
-Time
30/10/1819
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Grønneberg var ikke bare en svært velstående bonde. Han hadde også kunnskaper utover det gårdbrukere flest hadde. I ungdomsårene hadde han tilbragt en tid hos en onkel i London hvor han hadde lært seg engelsk, tysk og fransk. I tillegg hadde han som sjømann og skipper besøkt en rekke forskjellige land.

På riksforsamlingen sluttet han seg til selvstendighetspartiet, men deltok ikke aktivt i debattene. Grønneberg ble ikke valgt til det overordentlige storting, og hans tidlige død forhindret en videre politisk karriere.

Norwegian bokmål

Occupation
bonde

-Occupation specification
bonde
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773953
-Id
021038773953
-System
DigitaltMuseum