Child support Place holder

Barnebidrag (norwegian bokmål), Barnebidrag (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:40
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/barnebidrag
Label
Child support
English

Barnebidrag
Norwegian bokmål

Barnebidrag
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Family benefits
English

Note
Barnebidrag er et bidrag fra en forelder til en annen til forsørgelse av felles barn som ikke bor sammen med begge foreldrene. Det kan også omfatte bidragsforskudd og ektefellebidrag.
Norwegian bokmål

Barnebidrag er eit bidrag frå ein forelder til ein annan til forsørging av felles barn som ikkje bur saman med begge foreldrene. Det kan også omfatte bidragsforskudd og ektefellebidrag.
Norwegian nynorsk