Erikson, Oscar (1845 - 1887) [sv]

Erikson, Oscar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
16/10/2021 00:24:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4f7e706c-9e24-45ce-9616-857bd5165143 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Erikson, Oscar
Swedish

First name
Oscar
Swedish

Last name
Erikson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
23/12/1845 , , Kopparbergs län [sv]

-Time
23/12/1845
-Place reference
, , Kopparbergs län [sv]
--Place (text)
Kopparbergs län
Swedish
Death
21/02/1887 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
21/02/1887
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA 1864-1873, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1873.

Medlemskap: KK, Konstnärsklubben.

Verk ett urval:
Västergötland Mellby kyrka, 1879-1980.
Södermanland, Muskö kyrka, 1877. Senare ombyggd.
Flera andra kyrkor (nybyggnader och restaureringar).
Davidsonska husen, Norrmalmstorg, Hamngatan 1A, 1B, 3A, Stockholm,1878-1881 (rivet).
Dardelska huset, Arsenalsg 1, Nybrokajen 17 och 19, Blasieholmen, Stockholm 1879-1881.
Thulehusen, Strandv 23-27, Stockholm 1881-1883.
Hirschska huset, Norrmalmstorg 2, Stockholm 1884-1886.
Kv Kungsbacken, Holländarg 27-29, Tegnérg 26-30, Drottninggatan 108-110, Stockholm 1882-1886, m fl byggnader i Stockholm.
Blindinstitutet vid Tomteboda, Solna 1886-1888.
Huvudbyggnad Thamstorp, Västergötland.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 46.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter - Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Swedish

Primus
678

-Id
678
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076192

-Id
011034076192
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish