Amiralitetskyrkan (Kyrka) [sv]

Amiralitetskyrkan (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Den faluröda träkyrkan har formen av ett grekiskt kors där korsarmarna är lägre än mittpartiet. Den står på en sockel av stenblock och har fasad i stående panel med pilastrar med jämna mellanrum. Korsmitten har ett säteritak och armarna har valmat sadeltak. Högst upp finns ett åttkantigt torn med kupoltak och spira. [sv]
Dataset owner
Last changed
12/02/2021 09:14:20
22/01/2022 09:51:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4f69044f-7cdb-4bba-b8a9-95d7116592f4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Amiralitetskyrkan
Swedish

Alternative name
Ulrica Pia
Swedish

Other name
552 [sv] -

-Name
552
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Den faluröda träkyrkan har formen av ett grekiskt kors där korsarmarna är lägre än mittpartiet. Den står på en sockel av stenblock och har fasad i stående panel med pilastrar med jämna mellanrum. Korsmitten har ett säteritak och armarna har valmat sadeltak. Högst upp finns ett åttkantigt torn med kupoltak och spira.
Swedish

History

Denna kyrkobyggnad är en av Karlskronas första byggnader, kanske ritad av Erik Dahlbergh. Den fanns med i första stads- och befästningsplanen från 1683 och invigdes 1685. Namnet Ulrica Pia kommer från Kung Karl XI:s gemål drottning Ulrica Eleonora d.ä, (Ulrica Pia = den fromma Ulrica)

Virket skeppades från Riga. Kyrkan är byggd i trä eftersom den bara skulle vara provisorisk och snart ersättas av en kyrka i sten. Denna nya stenkyrka skulle ligga vid klockstapeln. Bygget drog dock ut på tiden och när arbetet avbröts i början av 1800-talet fanns bara påbörjade kyrkomurar. Platsen kom då istället att användas som stenbrott till bygget av Högvaktsbyggnaden. Amiralitetskyrkan blev alltså permanent.

Under mitten av 1800-talet tillkom fasadernas pilastrar och pelarkapitäl. En förstuga med portik byggdes och fasaden fick två olika kulörer, en mörkare gråaktig för pilastrarna och en ljusare gulaktig för fälten emellan. Under 1970-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende då förstugan revs och fasaderna målades faluröda.

Framför Amiralitetskyrkan står den kända fattigbössan "Rosenbom", en båtsman snidad av amiralitetsbildhuggare Johan Törnström.

Swedish

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Time
1685

-Earliest time
1685
Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], ,

-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.1568, 15.59109, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.1568
-Longitude (Easting)
15.59109
Reference
Fortifikationsförvaltningen ÖrlB S. Karlskrona, Amiralitetskyrkan. Förslag till restaurering 1982.
Swedish

Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 120-125.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Amiralitetskyrkan, Ulrica Pia. Hämtad 2018-11-20.
Swedish
-Text
Örlogsstaden Karlskrona. Amiralitetskyrkan. Hämtad 2018-11-28.
Swedish