Amiralitetskyrkan (Kyrka) [sv]

Amiralitetskyrkan (swedish)

Sveriges kyrkor [sv]

Description
Den faluröda träkyrkan har formen av ett grekiskt kors (Korsplan) där korsarmarna är lägre än mittpartiet. Den står på en sockel av stenblock och har fasad i stående panel med pilastrar med jämna mellanrum. Korsmitten har ett säteritak och armarna har valmat sadeltak. Högst upp finns ett åttkantigt torn med kupoltak och spira. [sv]
Last changed
16/08/2023 14:34:49
16/08/2023 14:34:34
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/21400000698855 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Amiralitetskyrkan
Swedish

Alternative name
Ulrica Pia
Swedish

Other name
552 [sv] -

-Name
552
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Den faluröda träkyrkan har formen av ett grekiskt kors (Korsplan) där korsarmarna är lägre än mittpartiet. Den står på en sockel av stenblock och har fasad i stående panel med pilastrar med jämna mellanrum. Korsmitten har ett säteritak och armarna har valmat sadeltak. Högst upp finns ett åttkantigt torn med kupoltak och spira.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

History

Denna kyrkobyggnad är en av Karlskronas första byggnader, kanske ritad av Erik Dahlbergh. Den fanns med i första stads- och befästningsplanen från 1683 och invigdes 1685. Namnet Ulrica Pia kommer från Kung Karl XI:s gemål drottning Ulrica Eleonora d.ä, (Ulrica Pia = den fromma Ulrica)

Virket skeppades från Riga. Kyrkan är byggd i trä eftersom den bara skulle vara provisorisk och snart ersättas av en kyrka i sten. Denna nya stenkyrka skulle ligga vid klockstapeln. Bygget drog dock ut på tiden och när arbetet avbröts i början av 1800-talet fanns bara påbörjade kyrkomurar. Platsen kom då istället att användas som stenbrott till bygget av Högvaktsbyggnaden. Amiralitetskyrkan blev alltså permanent.

Under mitten av 1800-talet tillkom fasadernas pilastrar och pelarkapitäl. En förstuga med portik byggdes och fasaden fick två olika kulörer, en mörkare gråaktig för pilastrarna och en ljusare gulaktig för fälten emellan. Under 1970-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende då förstugan revs och fasaderna målades faluröda.

Framför Amiralitetskyrkan står den kända fattigbössan "Rosenbom", en båtsman snidad av amiralitetsbildhuggare Johan Törnström.

Swedish

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

Time
1685 1685 Nybyggnad årtal 1685 - 1685

-Earliest time
1685
-Latest time
1685
-Comment
Nybyggnad årtal 1685 - 1685
Swedish
Located at
-Place
-Place
-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.1568, 15.59097, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.1568
-Longitude (Easting)
15.59097
-Precision
5
Part Of (URI)
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/21300000014042

-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Value (text)
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/21300000014042
Swedish
Reference
Fortifikationsförvaltningen ÖrlB S. Karlskrona, Amiralitetskyrkan. Förslag till restaurering 1982.
Swedish

Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 120-125.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Amiralitetskyrkan, Ulrica Pia. Hämtad 2018-11-20.
Swedish
-Text
Örlogsstaden Karlskrona. Amiralitetskyrkan. Hämtad 2018-11-28.
Swedish
DigitaltMuseum
021229706301

-Id
021229706301
-System
DigitaltMuseum
LM Fastighetsnyckel
100032321

-Id
100032321
-System
LM Fastighetsnyckel
Bebyggelseregistret, ID
21400000698855

-Id
21400000698855
-System
Bebyggelseregistret, ID
LM Fastighetsregister ID
51433288-4560-481e-9efd-6a142ce0f968

-Id
51433288-4560-481e-9efd-6a142ce0f968
-System
LM Fastighetsregister ID
Byggnadsbeteckning
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - Husnr 29

-Id
KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - Husnr 29
-System
Byggnadsbeteckning
Bebyggelseregistret, tidigare ID
688109

-Id
688109
-System
Bebyggelseregistret, tidigare ID
Bebyggelseregistret, UUID
60515b8a-95ff-4b72-9853-58807ef99247

-Id
60515b8a-95ff-4b72-9853-58807ef99247
-System
Bebyggelseregistret, UUID