Eriksson, Ture båtbyggare (Varv) [sv]

Eriksson, Ture båtbyggare (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Båtvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4f64406f-498b-4301-b443-8f1aa70c256e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eriksson, Ture båtbyggare
Swedish

Description
Båtvarv
Swedish

Establishment
1948

-Time
1948
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet startades 1948 av Ture Ericsson. Man har byggt, oftast egenkonstruerade, träbåtar till in på 1960-talet. Övergick då till tillverkning av inredningar kompletterad med sjötaxiverksamhet. Varvet drivs fortfarande (2008).

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Österåker (Kommun) [sv], Alsvik, Åkersberga [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Österåker (Kommun) [sv], Alsvik, Åkersberga [sv],
--Place
--Specified
Alsvik, Åkersberga
Swedish
Reference
Larsson, Gunilla (2008). Bevarade småbåtsvarv i Stockholms skärgård: översiktlig inventering av småbåtsvarv i Stockholms skärgård, Stockholm län. Stockholm: Stockholms läns museum i Stockholms skärgård (2008)
Swedish

DigitaltMuseum
021166454708
-Id
021166454708
-System
DigitaltMuseum