Cisternskjulet [sv]

Other languages: Cisternskjulet (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Byggnad i en våning med inredd vind. Fasad i kalksten och tegel och brant sadeltak. [sv]
Dataset owner
Last changed
26/11/2018 09:55:29
02/03/2024 05:46:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4f641687-b374-448f-8344-7e138ddd7a89 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Cisternskjulet
Swedish

Alternative name
F.d. Cisternskjulet
Swedish

Nya Tunnbindareverkstaden
Swedish

Other name
313 [sv] -

-Name
313
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Cisternskjulet [sv] -

-Name
Cisternskjulet
Swedish

-Timespan
1882
--Earliest time
1882
Nya Tunnbindareverkstaden [sv] -

-Name
Nya Tunnbindareverkstaden
Swedish

-Timespan
1836 1882
--Earliest time
1836
--Latest time
1882
Description
Byggnad i en våning med inredd vind. Fasad i kalksten och tegel och brant sadeltak.
Swedish

History

Bygganden uppfördes 1835-1836 som Nya Tunnbindareverkstaden. 1882 byggdes den om till fastageförråd, alltså förråd för tunnor eller cisterner, vilket gett byggnaden dess mest kända namn.

1903 ändrades den till lektionssal. 1909 tillkom en trappa på västra gaveln till vinden. Från 1920-talet användes lokalerna för marketenteri. Byggnaden har på senare tid nyttjats både som förråd och undervisningslokal.

Swedish

-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.1561, 15.59105, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.1561
-Longitude (Easting)
15.59105
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 75-78.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Fd cisternskjulet. Hämtad 2018-11-20.
Swedish