Damage/loss priority

Other languages: Skade/tap - prioritet (norwegian bokmål), Skada/ förlust- prioritet (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]


URI
http://kulturnav.org/4f3a8b59-413d-42ec-8b11-9da27313e5b3
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Damage/loss priority
English

Skade/tap - prioritet
Norwegian bokmål

Skada/ förlust- prioritet
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk