Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/06/2018 10:54:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4f263d54-0cbb-45d7-a5a0-f47c339186c8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Grohmann, Otto
Estonian

First name
Otto
Estonian

Last name
Grohmann
Estonian

Birth
02/12/1887
Saksamaale ümberasujate kartoteek. ERA.14.2-2.169

-Time
02/12/1887
-Source
Saksamaale ümberasujate kartoteek. ERA.14.2-2.169
Estonian
Life role
Engineer 1920 1939
Ehitusinsener

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Timespan
1920 1939

--Earliest time
1920
--Latest time
1939
-Description
Ehitusinsener
Estonian
Photographer 1930? 1939?

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1930? 1939?
--Earliest time
1930?
--Latest time
1939?
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

isa - Voldemar Grohmann;
1939. aasta novembris emigreerus Saksamaale (ERA.14.2-2.169)

Estonian

Occupation
insener-arhitekt, fotograaf

-Description
insener-arhitekt, fotograaf
Estonian
Residence
1928 1939
Tallinn, Süda 2

-Timespan
1928 1939

--Earliest time
1928
--Latest time
1939
-Description
Tallinn, Süda 2
Estonian
Has works/objects at
152 fotonegatiivi endisest Grohmanni kogust - Tallinna vaated ja ehitised 1930. aastatel. TLM Fn 261-406, TLM Fn412, TLM Fn878, TLM Fn899, TLM Fn900

-Timespan
1930 1939

--Earliest time
1930
--Latest time
1939
-Set
152 fotonegatiivi endisest Grohmanni kogust - Tallinna vaated ja ehitised 1930. aastatel. TLM Fn 261-406, TLM Fn412, TLM Fn878, TLM Fn899, TLM Fn900
--Description
152 fotonegatiivi endisest Grohmanni kogust - Tallinna vaated ja ehitised 1930. aastatel. TLM Fn 261-406, TLM Fn412, TLM Fn878, TLM Fn899, TLM Fn900
Estonian
Note
Mainitud artiklis "Mehed pimedas kambris", "Esmaspäev", 18.01.1936.
Estonian

Päritolu [et]
baltisakslane

-Heading
Päritolu
Estonian

-Text
baltisakslane
Estonian
Reference
Saksamaale ümberasujate kartoteek. Rahvusarhiiv, ERA.14.2-2.169
Estonian

Sõjavägede Staabi kantselei ohvitseri teenistustoimik. Rahvusarhiiv, ERA.495.7.824
Estonian

-Text
Tallinna Aadressbüroo fondi aadresslehed (Otto Grohmann). Tallinna Linnaarhiiv TLA.1376.1.58
Estonian
Eestipiltnik
141
-Id
141
-System
Eestipiltnik