Stenhammar, Ernst (1859 - 1927) [sv]

Other languages: Stenhammar, Ernst (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:07:51
13/04/2024 01:21:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4eda0e85-1ba9-4786-a747-a37e948c2554 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stenhammar, Ernst
Swedish

First name
Ernst
Swedish

Last name
Stenhammar
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
26/03/1859 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
26/03/1859
-Place reference
--Place
Death
09/03/1927 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
09/03/1927
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Hj Berwalds förberedande kurs.
KTH 1877-1882, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1882-1884, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm från 1887.

Andra uppdrag: Ledamot i styrelsen för Stockholms sjukhem 1903-1927.

Lärarverksamhet: Assistent i arkitektur vid KTH 1887-1890, extra lärare i husbyggnadskonst 1890-1899 och lektor i samma ämne 1899-1905, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: STF 1877-1927, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Centralpalatset, Tegelbacken, Stockholm 1895-1899.
Grand hotell Royal med Vinterträdgården, Stallgatan 4, Stockholm 1905-1909, med E Bernhard.
Villa Foresta, Lidingö 1908-1910.
Norrlandsbankens hus, Fredsgatan 10, Stockholm 1904-1909.
Norrlandsbankens hus, Hornsgatan 8, Stockholm 1907-1909.
Tjänstemannabankens hus, Drottninggatan 15, Stockholm 1906-1908.
Westerbottens enskilda bank, nu Svenska handelsbanken, Storgatan 48 - Rådhusesplanaden, Umeå 1894-1895 (tävling 1893).
Södermanlands enskilda bank, nu Skandinaviska enskilda banken, Fristadstorget 10, Eskilstuna 1910-1912, med E Bernhard.
Nordiska handelsbanken, senare posthus, Malmtorgsgatan 3, Stockholm 1918-1920.
M fl ny-, om- och tillbyggnader av banker i ett flertal orter.
Meeths & C:os affärshus, Drottninggatan, Stockholm 1909.
Myrstedt & Sterns affärshus, Kungsgatan 5, Stockholm 1910.
Hyreshus, Regeringsgatan 52-54, Stockholm 1906-1908.
Hyreshus, Malmskillnadsgatan 60, Stockholm 1888.
Hyreshus, Storgatan 40, Stockholm 1890.
Hyreshus, Linnégatan 22 - Nybrogatan 49, Stockholm 1898.
Hyreshus, Karlaplan 3-5, 6-8, Stockholm 1888-1891.
Villabyggnad, Skinnarviksringen 16, Stockholm 1922-1924 (egen villa).
Egen fd villa vid Fällström, Värmdö 1909.
Restaurering av Storkyrkan 1903-1908 och Tyska kyrkan 1908-1912, Stockholm.
Göteborgsbankens hus, Brunkebergstorg, Stockholm, ombyggnad 1907.
Södra barnbördshuset, Stockholm 1901.
Barnsjukhuset Samariten, Krukmakargatan 35, Stockholm 1909.
Sanatorium (St Göran), Stockholm 1906.
Lasarett i Vadstena 1909, i Nyköping 1914, i Skellefteå 1915.
Tuberkulossjukhus i Uddeholm 1909, Västerås 1911, Linköping 1912, Umeå 1914.
Kirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala 1924.
Östergötlands läns sanatorium, Kolmården.
M fl ny-, om- och tillbyggnader av sjukhus och lasarett i ett flertal orter.
Elverket och teater i Köping 1899, 1901.
Tingshus i Mora 1903.
Vattenverket i Hälsingborg 1906.
Restaurering slottet Helliden vid Tidaholm och Tessinslottet Sjöö, Uppland.
Flera villor i Djursholm, Stockholms skärgård, Saltsjöbaden, Storängen, Skogsö, Vaxholm, Leksand m fl ställen.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 234.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1372.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 155.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Stockholms stadsmuseums byggnadsinventeringar.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1898 sid 1, AB Centralpalatsets nybyggnad, Rödbodtorget; ibid år 1902 sid 31, Östberg, Ragnar: Stenhammars villa vid Fällström; ibid år 1905 sid 37, Grut, Torben: Bank AB Stockholm - Övre Norrlands nybyggnad vid Fredsgatan.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1909 sid 154, Bankbyggnad Hornsgatan 8. Bank AB Stockholm - Övre Norrland; ibid år 1909 sid 3, Grand Hotel Royal; ibid år 1910 sid 61, Kreüger, H: Myrstedts & Sterns nybyggnad.
H8D 1909:446, 1914:415, 1919:413, 1924:401, 1927:400.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 123.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1927 sid 88, dödsruna av I G Clason.
Swedish

Primus
621

-Id
621
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077325

-Id
011034077325
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish