Lettström, Gustaf (1913 - 1999) [sv]

Lettström, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:06
10/08/2019 00:20:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4ed864db-e535-47ae-85dc-2eb96940ea05 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lettström, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Lettström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
30.07.1913
-Place reference
--Place
Death
-Time
21.06.1999
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1935, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1941, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd på KF:s arkitektkontor 1935-1936, vid Kungl. Djurgårdskommissionen 1936-1937, vid Stockholms byggnadsnämnd 1941-1945.
Egen arkitektverksamhet från 1935 i Stockholm, Eskilstuna och Göteborg.
Delägare från 1977 i FFNS arkitektkontor.

Andra uppdrag: Redaktionssekreterare på tidskriften Byggmästaren 1937-1940.
Sekreterare i Europahjälpen 1947-1953.

Tävlingar: Cirka 85 tävlingar, varav ett tjugotal 1:a pris.

Medlemskap: SAR 1950, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Stockholms tennisförbund, ordförande 1944-1953.

Egna skrifter: Väldiga värden att rädda: Idrotten slår vakt kring sportfältet på Östermalm. Artikel ur årsbok för Sveriges förening för idrottens främjande, Stockholm 1949.
Huvudredaktör för Nordisk arkitektur 1946-1949. Utgiven till Nordisk byggnadsdag V, Stockholm 1950.
Byggmästaren 1936 sid 389, Polsk revy; ibid 1937 sid 415, Inomhustennis; ibid 1938:13 sid 132, Nya seriemöbler; ibid 1938:26 sid 267, Trailers; ibid 1938:31 sid 337, Villa Olegård; ibid 1939:24 sid 314, 1939 års nationella schweiziska utställning i Zürich; ibid 1939:39 sid 483, Belysning i konstmuseer; ibid 1939:39 sid 489, Museum och konserthus i Jönköping; ibid 1944:7 sid 95, Hyreshusbyggandet i Stockholm; ibid 1944:11 sid 185, Stockholms badmintonhall; ibid 1946:3 sid 55, Föreslagna ändringar i byggnadsstadgan; ibid 1947:7 sid 94, Stockholms stads byggnadsnämnds utredning om smalhus; ibid 1948:11 sid 182, Vad är sanning? (Inlägg i smalhusdebatten); ibid 1950:10 sid 213, Bostäderna vid Stora Vika; ibid 1952-B:3 sid 63, Hur bedömer vi våra lägenheters bostadsvärde?; ibid 1952-B:10 sid 25, Lillnora - ett experimenthus; ibid 1953-B:11 sid 237, Industri- och kontorsbyggnad för L M Ericssons Kassaregister AB; ibid 1954-B:10 sid 177, Plast som byggnadsmaterial; ibid 1956-A:6 sid 133, Sporthall i Eskilstuna; ibid 1957-A:5 sid 116 och 119, SIF-huset i Stockholm och Kontorshus i Holmsund; ibid 1957-A:6 sid 146, Sparhusen i Täby; ibid 1958-A:5 sid 110, Gruppbebyggelse i Täby; ibid 1961-A:10 sid 210, Kontorshus i Stockholm. Sveriges Industriförbund.
Arkitektur 1963:5 sid 129, Sporthall i Sundsvall; ibid 1966:2 sid 70, Stadsbibliotek i Eskilstuna.

Verk ett urval:
Elmer Olgårds villa, Söderudd, Hölö, Värmdö, 1938.
Badmintonhallen, Lidingövägen, Stockholm, 1936-1943.
Bostäder, Stora Vika.
Södra Ängbys spädbarnshem, kv Klacken 2, Stockholm, 1949.
Lillnora, ett experimenthus, Sköldnora gård, Sollentuna, 1952.
Industri- och kontorsbyggnad för L M Ericssons Kassaregister, kv Päronet 7, Solna.
Cellulosabolagets kontorshus, Holmsund, 1952-1953.
Svenska Industritjänstemannaförbundet, Linnégatan 18 - Majorsgatan 17, 19, Stockholm, 1952-1954.
Hyreshus, Erstagatan 29, Stockholm, 1952-1954.
Tegnérgatan 21 - Döbelnsgatan 21 - Rosengatan 4, 6 - Luntmakaregatan 46, 48, Stockholm, 1954-1957.
Jönköpings länsmuseum, Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping, 1953-1955.
Sporthall i Umeå, 1956.
Sporthall i Eskilstuna, 1956.
Spar-husen, Täby, 1957.
Gruppbebyggelse, småhus, Täby, 1958.
SIF-huset, Svenska Industritjänstemannaförbundet, Storgatan 15 A, B - Artillerigatan 34 A, B, Stockholm, 1957-1960.
Sporthall i Sundsvall, 1961-1963.
Sporthall, Adolf Hedinsvägen, Kiruna, 1965.
AB Tekniska Byggnadsbyrån, Linnégatan 78, Stockholm 1963.
Skeppargatan 26, Stockholm 1963-1965.
Stadsbibliotek i Eskilstuna, 1966.
Näckrosskolan, Eskilstuna 1967.
Skandinaviska paviljongen på världsutställningen i Montreal, 1967.
Kontorshus, Linnégatan 5, Stockholm, 1971-1976.
S:t Pauli kyrka, Eskilstuna, 1977.
Täby Galopp.
Golfklubbens klubbhus, Söderhamn.
Båstads tennisstadion.
SKF:s huvudkontor, Göteborg.
BP-huset, kv Smedsbacken, Stockholm.
JM-huset, kv Stettin, Tegeluddsvägen, Stockholm.
Kontors- och industrianläggningar för Bergvik & Ala.
Restaurering av Drottninghuset, Stockholm.
Cirka 3.650 genomförda projekt.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1510.
Gafwelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Dagens Nyheter 1999-07-05, nekrolog av Gunnar Nordström.
Dagens Nyheter 1999-07-05, nekrolog av Mats Hasselquist, sekreterare i Stiftelsen Båstadtennis 1958-1975.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Alternative id
Primus: 1311

-Id
1311
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076763

-Id
011034076763
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish