Hjorth, Ragnar (1887 - 1971) [sv]

Hjorth, Ragnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:40
30/05/2020 00:24:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4e99fcb8-e8de-46cc-bd7b-b0e648dcdf78 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hjorth, Ragnar
Swedish

First name
Ragnar
Swedish

Last name
Hjorth
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
02/05/1887
-Place reference
--Place
Death
-Time
02/05/1971
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1906.
KTH 1906-1910, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1912-1914, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Allmogestudier för Nordiska museet 1908-1909.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm från 1915.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet 1917, byggnadsråd och chef för Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå 1923-1952.
Slottsarkitekt för Haga slott från 1927.
Tecknare.

Andra uppdrag: Ledamot i Svenska kyrkans diakonistyrelses konstutskott 1924.
Ledamot i styrelsen för AB Licium.
Ordförande i Statens konstråd 1940-1950.
Ledamot i styrelsen för KTH 1941-1948, Kungliga Tekniska Högskolan.

Lärarverksamhet: Biträdande lärare i byggnadskonst vid KKH 1917-1919, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, och vikarierande lärare där i svensk arkitekturhistoria samt i dekorativ konst 1920-1921.

Tävlingar: Skeppsholmstävlingen i Stockholm 1916 tillsammans med Ture Ryberg, motto För Stockholms skull, inköp.
Götaplatsens ordnande i Göteborg 1917 tillsammans med Ture Ryberg, motto Forum Atrium, 1:a pris.Resor: Danmark och Tyskland 1912.
Italien 1920.
Frankrike och England 1921.
Italien, England och Belgien 1922.
Frankrike och Italien 1925.

Medlemskap: STF från 1908, Svenska Teknologföreningen, föreningsstyrelsen 1933-1935, ledamot av styrelsen för avd A 1924-1925.
FrKA 1932, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, dess förvaltningsnämnd från 1934.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Restaurering och rekonstruktion av Gustaf III:s paviljong på Haga, 1956.
Uppsala Domkyrkas Geometriska System (redogörelse för undersökning utförd 1949-69), utgiven av Vitterhetsakademien 1971.
Tidskriftsartiklar, bl a: Byggmästaren år 1925 sid 181, Skansens nya djurhus; ibid år 1927 sid 121, Nobelstiftelsens nybyggnad; ibid år 1928 sid 18, Klockstapel i Långshyttan och Begravningskapell för Långshyttan; ibid år 1929 sid 51, Helgeandsholmen; ibid år 1931 sid 98, Villa på Älgö och Villa Backen vid Djurgårdsbrunn; ibid år 1933 sid 67, Förslag till byggnad för marinmuseum; ibid år 1933 sid 74, Halmstads museum; ibid år 1937 sid 46, Gryts kraftverk i Norrköping; ibid år 1938:12 sid 118, Gymnastikhus för Wiks folkhögskola; ibid 1939:39 sid 490, Tekniska museet; ibid år 1944:6 sid 91, Kv Minotaurus, Nessus, Lychaon och Cephalus (Ett inlägg); ibid år 1948:18 sid 317, Restaureringen av Gustaf III:s paviljong på Haga.
(Se också lista över tryckta arbeten i Svenskt biografiskt lexikon).

Verk ett urval:
Idunhallen och friluftsteatern på Skansen, Stockholm 1915, djurhuset 1923.
Projekt till Fredrikshovs ombyggnad för Livrustkammaren 1917.
Bellmansro, Djurgården, Stockholm 1924, ombyggnad.
Nobelstiftelsens nybyggnad, Sturegatan 14, Stockholm 1924-1926.
Skandiabiografen, Eskilstuna.
Långshyttans gravkapell och klockstapel, Dalarna 1926.
Karlaplans omdaning, Stockholm 1930.
Norrköpings stadshus 1930, ombyggnad.
Gryts kraftverk, Norrköping 1935-1936.
Gymnastikhus, Wiks folkhögskola 1935-1937.
Halmstads museum 1932-1933.
Tekniska museet, Djurgården, Stockholm 1934-1936.
Villa Backen (senare Solbacken) för direktör Gunnar Roth, Djurgårdsbrunnsvägen 65-67, Stockholm 1930.
Villa Sundström, Saltsjö-Duvnäs 1932.
Haga slott 1931-1932, Gustaf III:s paviljong m fl byggnader i Haga 1935-1948, restaurering.
Restaurering och nybyggnad Stjernsund, Beatelund, Barnängen. Fituna och Malmvik m fl herrgårdar.
Restaurering Karlstads Domkyrka, Göteborgs domkyrka 1954, Nydala klosterkyrka 1952-1963 och Bromma kyrka 1957-1962 m fl kyrkor.
Restaurering och ombyggnad Norrköpings stadshus.
Finlands beskickningshus, Västra Trädgårdsgatan 13, Stockholm 1941, restaurering.
Skeppsbron 24, Stockholm, ombyggnad.
Klockstapel till Djurgårdskyrkan, Stockholm 1950.
Östgöta och Gästrike-Hälsinge nationshus, Uppsala, ombyggnad.
Verkförteckning i Arkitekturmuseets arkiv och i Riksantikvarieämbetets arkiv dit Ragnar Hjorts ritningar har donerats.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 832 och 1426.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 77.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hasselblad, Björn: Djurgårdsvandringar på norra och södra Djurgården. Andra reviderade upplagan. Stockholm, 1990.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1916 sid 1, Skeppsholmstävlingen; ibid år 1918 sid 111, Götaplatsen Göteborg; ibid år 1919 sid 78-79, Arkitektutlåtande i Stockholms bangårdsfråga.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1932 sid 97.
Dagens Nyheter 1971-05-07, dödsruna av Sven Ivar Lind.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
340

-Id
340
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076490

-Id
011034076490
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish