Storvik, Aksel (1897 - 1974) [no]

Other languages: Storvik, Aksel (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:58:21
08/06/2024 05:39:56
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/4e52f9a9-e575-4fac-880c-607837b4d659 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Storvik, Aksel
Norwegian bokmål

First name
Aksel
Norwegian bokmål

Last name
Storvik
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1897

-Time
1897
Death
1974

-Time
1974
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 16.05.1896, død 15.11.1974. Han var selvlært amatørfotograf og har etterlatt seg en del fotografier fra 1920/30- åra. Han drev også som kunstmaler, også dette var selvlært. Det er sannsynlig at han fotograferte landskap og natur for senere å nytte dette som motiv for sin malerkunst.

Virkested:
1920-1940: Dønna

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2689

-Id
2689
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008797

-Id
021036008797
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål