Adgangsbegrensning [no]

Adgangsbegrensning (norwegian bokmål), Begränsat tillträde (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

10/02/2022 16:05:33
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/4e0b66e7-24d5-4fb1-9006-8ccb1c9df963
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 6 of 6 hits.
Name
Adgangsbegrensning
Norwegian bokmål

Begränsat tillträde
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk