baskerlue [no]

baskerlue (norwegian bokmål), baskarlue (norwegian nynorsk)

Nomenklatur for drakt (Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt) [no]

Description
En myk lue av ull med flat, rund pull og uten lueskygge eller brem. Betegnelsene alpelue og baskerlue brukes om hverandre i Norge, men alpeluene var opprinnelig litt videre enn baskerluene. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@bunadogfolkedrakt.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
23/11/2020 14:27:52
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/4e0603f3-9ed1-4285-8336-39a07d01df07 | RDF/XML | JSON-LD
Label
baskerlue
Norwegian bokmål

baskarlue
Norwegian nynorsk

Alternative label
baskarhuve
Norwegian nynorsk

baskarluve
Norwegian nynorsk

baskerhue
Norwegian bokmål

baskarhue
Norwegian nynorsk

Description
En myk lue av ull med flat, rund pull og uten lueskygge eller brem. Betegnelsene alpelue og baskerlue brukes om hverandre i Norge, men alpeluene var opprinnelig litt videre enn baskerluene.
Norwegian bokmål

Ei mjuk lue av ull med flat, rund pull og utan lueskygge eller brem. Nemningane alpelue og baskarlue blir brukte om kvarandre i Noreg, men alpeluene var opphavleg litt vidare enn baskarluene.
Norwegian nynorsk

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     headgear - Name
English
          lue [no] - Name
English
               barett [no] - Name
English

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Close match (internal)
Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk