9372 WANG I LENDVIGEN [no]

9372 WANG I LENDVIGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4dfa4fc9-fc53-4212-9736-a488c5975904 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9372 WANG I LENDVIGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
WANG I LENDVIGEN
Norwegian bokmål

Code
9372
History

WANG I LENDVIGEN (Troms) var ifølge posthistorien poststed allerede før 1777. De første som ordnet med posten, var prestene. Prosten Gunnar Berg skal ha utført postarbeidet i tiden 1792--1805. I "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" er stedet likevel benevnt "Gjestegaard".

I Postmuseets første postale fortegnelse, 1808, over "poståpnerier" som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok) -- og i portotabeller fram til 1816 -- er navnet skrevet som LENDVIG poståpneri.

I portotabellene for årene 1837--1847 er navnet endret til GIBOSTAD. I forklaring til poståpnerienes beliggenhet, 1848, og i tabellene fram til 1885 er stedet benevnt LENVIG (GIBOSTAD). Poststedet ligger da i Lenvig prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier. Hvilket postkontor (hvilken postekspedisjon) poststedet først var underlagt, er ikke kjent, men trolig var det Nordland postcontoir.

Poståpneriet ble fra 1.10.1868 lagt under Tromsø postdistrikt.

Fra 1.5.1885 ble navnet bestemt å være GIBOSTAD. Sirk. 11, 6.5.1885.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 177 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver og tekst LENVIG.

(9372)
Poståpnere/styrere:
Prestene er de første som ordnet med posten, og prost Gunnar Berg nevnes i tiden 1792--1805.
En timeseddel fra 1835 attestert av L. Øvre, som muligens var poståpner da.
I 1849 er notert L. Øvres enke.
Hans Kjeldahl 10.5.1864.
Handelsm. Daniel M. Sørensen 1.3.1884.
Handelsbetj. Normann kst. i kort tid i 1885.
Ds.eksp. Bertha Sørensen ble tilsatt i 1885.
Handelsm. Ole Martin Næssø 1.1.1916.
Kjøpm. Andreas Hove 1.11.1917 (f. 1875).
Prokurist (senere ds.eksp.) Magnus Meier Berg 1.11.1918 (f. 1888).
Hjalmar Oddgeir Nergaard i tiden 1.5.1959--1.10.1963 (f. 1907).
Vikarer fra 1.10.1963.
Poståpner Jan Martin Nergaard 1.9.1965 (f. 1932).
Magnus Ingebrigtsen 1.10.1969 (f. 1918).
Postfullm. (vikar) Svein Helge Nilsen først vikar, deretter fast tilsatt fra 1.9.1985 (f. 1954)
Postkass. Hilfrid Annie Simonsen 1.8.1988 (f. 1959).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1849 16 Spd., i 1872 30 Spd., i 1887 kr 220,-, i 1893 kr 400,-, i 1906 kr 650,-, i 1910 kr 700,-, i 1914 kr 750,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443843

-Id
021166443843
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål