Valentine, William Dobson (1844 - 1907) [no]

Other languages: Valentine, William Dobson (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:02:49
25/05/2024 02:28:26
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/4db178c1-9847-419a-b159-e9ba42903624 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Valentine, William Dobson
Norwegian bokmål

First name
William Dobson
Norwegian bokmål

Last name
Valentine
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1844

-Time
1844
Death
1907

-Time
1907
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Skotsk fotograf, sønn av fotograf James Valentine (1815-79). Ansatt i farens firma i Dundee, overtok det ved farens død i 1879 sammen med broren George. Kom til Norge første gang i 1890, og tok en lang rekke landskapsbilder her i landet, ifølge firmaets håndskrevne protokoll ca.l.000. Alle Norges-platene ble ødelagt i 1961. Bildene ble signert "J.V.". Endel av dem ble utgitt i eget album av "Bruns Boghandels Forlag" i Trondhjem. De ble også solgt av andre fotografer i Norge, f. eks. Eilert Dahl i Molde, som solgte dem sammen med sine egne landskapsbilder i den turisthandelen han drev om sommeren.

Virkested:
1890-0000: Fl. st. i Norge

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2930

-Id
2930
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009156

-Id
021036009156
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
7F5E3ABA-71B3-42E6-86A1-EBF847A0488A

-Id
7F5E3ABA-71B3-42E6-86A1-EBF847A0488A
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål