Langestrand kirke (Kirke) [no]

Other languages: Langestrand kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Langestrand Kirke ligger i bydelen Langestrand i Larvik by. Bygget er av tre, og oppført i empirestil. Formen er åtte-kantet. Kirken har ikke noe tårn, men en frittstående støpul (klokkehus) ved porten. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:54:07
02/03/2024 06:21:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4d98f861-f942-441a-b378-2e8e73a1503c | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Langestrand kirke
Norwegian bokmål

Description
Langestrand Kirke ligger i bydelen Langestrand i Larvik by. Bygget er av tre, og oppført i empirestil. Formen er åtte-kantet. Kirken har ikke noe tårn, men en frittstående støpul (klokkehus) ved porten.
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

History

Kirken er bygget i 1818, og erstattet tidligere kirkebygg fra 1600-tallet. Tilbygg for kor og sakristi ble oppført i 1902.

Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1818
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Fritsø (Gard) [no], 3805-3020/1127 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3805-3020/1127
Norwegian bokmål
Larvik (Kommune) [no], Kirkegata 25, 3264 [no], Larvik sokn (04020101), Larvik prosti, Tunsberg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kirkegata 25, 3264
Norwegian bokmål

-Place (text)
Larvik sokn (04020101), Larvik prosti, Tunsberg bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.04963, 10.01026, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.04963
-Longitude (Easting)
10.01026
-Precision
5
Events
-Timespan
1818
--Earliest time
1818
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
070900801

-Id
070900801
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2944

-Id
2944
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84898-3

-Id
84898-3
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
163026570

-Id
163026570
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3805-3020/1127

-Id
3805-3020/1127
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
021229708106
-Id
021229708106
-System
DigitaltMuseum