Boxholms bruk (Bruk) [sv]

Boxholms bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Järnbruk i Boxholm med masugn, martinugn, smältsmedja med 11 lancashire enklhärdar, grov-, fin-, och plåtvalsverk, gjuteri, klippspiksfabrik, reparationsverkstad och verkstad för byggnadssmiden. Vid Flemminge smältsmedja med 10 lancashire enklhärdar, grov-, medium- och finvalsverk, ånghammare, manufaktursmedja och reparationsverkstad. Vid Graversfors två masugnar. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/03/2020 09:15:38
06/06/2020 01:04:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4d81f921-030d-43bc-ad67-779582c401c5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Boxholms bruk
Swedish

Alternative name
Boxholms Jernverk
Swedish

Description
Järnbruk i Boxholm med masugn, martinugn, smältsmedja med 11 lancashire enklhärdar, grov-, fin-, och plåtvalsverk, gjuteri, klippspiksfabrik, reparationsverkstad och verkstad för byggnadssmiden. Vid Flemminge smältsmedja med 10 lancashire enklhärdar, grov-, medium- och finvalsverk, ånghammare, manufaktursmedja och reparationsverkstad. Vid Graversfors två masugnar.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1754

-Time
1754
Termination
1984?

-Time
1984?
Type
Swedish

History

Friherre Gabriel Adolf Ribbing fick Bergskollegiets tillstånd 1754 att anlägga två stångjärnshammare, klippsax och skäverk vid Svartån mellan Sommen och Roxen. Fallhöjden på 26 meter gav kraften som behövdes. 1872 såldes egedomarna till det nybildade Boxholms Aktiebolag.

Swedish

Coordinates
58.19214, 15.04776, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.19214
-Longitude (Easting)
15.04776
DigitaltMuseum
021168324691
-Id
021168324691
-System
DigitaltMuseum