Territoriella indelningar i Sverige, Riksarkivet [sv]

Other languages: Territoriella indelningar i Sverige, Riksarkivet (swedish)

Sweden

Description

Information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut från Riksarkivet (Sverige). Informationen är hämtad från metadata till geografisk information som gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande (i form av Excel-data) genom PSI-direktivet.

Bearbetning och uppdelning i dataset är gjort av KulturIT AS.

Om identifierare:

  • KulturNav använder guid från grunddata som identifierare i URI:n.
  • Andra identifierare, Ref och G_unit, hanteras som Alternati...

Information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut från Riksarkivet (Sverige). Informationen är hämtad från metadata till geografisk information som gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande (i form av Excel-data) genom PSI-direktivet.

Bearbetning och uppdelning i dataset är gjort av KulturIT AS.

Om identifierare:

  • KulturNav använder guid från grunddata som identifierare i URI:n.
  • Andra identifierare, Ref och G_unit, hanteras som Alternativa identifierare. [sv]
Dataset
20/03/2017 06:39:23
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/4d7efd25-9385-42a0-82cc-a4a1c1ae5dba
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 4 of 4 hits.
Status
Beta
Total number of records
6274
Content updated
10/10/2016 06:26:44
Status
Beta
Total number of records
784
Content updated
10/10/2016 06:26:36
Status
Beta
Total number of records
282
Content updated
10/10/2016 06:26:35

Categories


Status
Beta
Total number of records
107
Content updated
19/04/2016 02:10:56

Categories


Name
Territoriella indelningar i Sverige, Riksarkivet
Swedish

Description
Information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut från Riksarkivet (Sverige). Informationen är hämtad från metadata till geografisk information som gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande (i form av Excel-data) genom PSI-direktivet.

Bearbetning och uppdelning i dataset är gjort av KulturIT AS.

Om identifierare:

* KulturNav använder *guid* från grunddata som identifierare i URI:n.
* Andra identifierare, *Ref* och *G_unit*, hanteras som Alternativa identifierare.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål


Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Text
Information tillgänglig för vidareutnyttjande, Riksarkivet. Läst 2016-04-08.
Swedish