Forestry Place holder

Skogbruk (norwegian bokmål), Skogbruk (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:58
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/skogbruk
Label
Forestry
English

Skogbruk
Norwegian bokmål

Skogbruk
Norwegian nynorsk

Not used label
Avverking
Norwegian nynorsk

Avvirking
Norwegian bokmål

Avvirkning
Norwegian bokmål

Hogst
Norwegian bokmål

Hogst
Norwegian nynorsk

Skogavgift
Norwegian nynorsk

Skogavgift
Norwegian bokmål

Skogdrift
Norwegian nynorsk

Skogdrift
Norwegian bokmål

Skogfond
Norwegian nynorsk

Skogfond
Norwegian bokmål

Skogkultur
Norwegian nynorsk

Skogkultur
Norwegian bokmål

Skogsdrift
Norwegian bokmål

Skogsdrift
Norwegian nynorsk

Skogsvirke
Norwegian nynorsk

Skogsvirke
Norwegian bokmål

Skogvern
Norwegian nynorsk

Skogvern
Norwegian bokmål

Verna skog
Norwegian nynorsk

Vernet skog
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English

Note
Skogbruk omfatter dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virket som blir produsert.
Norwegian bokmål

Skogbruk omfattar dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virke som blir produsert.
Norwegian nynorsk