Fotografering (101) [no]

Other languages: Fotografering (norwegian bokmål), Fotografering (swedish), Fotografering (norwegian nynorsk)

Hendelsetyper, historiske og adminstrative [no]

Last changed
19/03/2024 20:12:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4d4c08bf-dc0b-4715-b6d2-48456c05cdd7 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fotografering
Norwegian bokmål

Fotografering
Swedish

Fotografering
Norwegian nynorsk

Code
101