Vestlandske Hermetikkfabrikker (Hermetikkindustri) : Sverdrupsgt. 33, Stavanger [no]

Vestlandske Hermetikkfabrikker (norwegian bokmål)

Norske hermetikkfabrikker (Norsk hermetikkmuseum) [no]

Dataset owner
Norsk hermetikkmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/03/2020 12:31:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4d3add10-85a0-4f6a-a8f0-12f918086eb3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vestlandske Hermetikkfabrikker
Norwegian bokmål

Disambiguation
Sverdrupsgt. 33, Stavanger
Norwegian bokmål

Establishment
1941

-Time
1941
Termination
1960

-Time
1960
Type
Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk

Place reference
Stavanger (Historisk kommune) [no], , Sverdrupsgt. 33, Stavanger, Rogaland [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Place (text)
Sverdrupsgt. 33, Stavanger, Rogaland
Norwegian bokmål
Note
Tatt av tyskerne under krigen - ikke hermetikkproduksjon
Norwegian bokmål